Prośba skierowana do całej Rady Miejskiej w Głogowie Młp. o wsparcie działań Pana Burmistrza w sprawie połączenia komunikacyjnego

Opublikowane przez Razem dla Głogowa Młp. w dniu

27 stycznia 2021r

W imieniu mieszkańców Osiedla Niwa skierowana prośba do całej Rady Miejskiej w Głogowie Młp. o wsparcie działań Pana Burmistrza Głogowa Młp. zmierzających do realizacji przez GDDKiA aktualnie koniecznego przedsięwzięcia obejmującego komunikacyjne połączenie Osiedla Niwa z przystankiem kolejowym, dodatkowo do każdego Radnego został wysłany e-mail z pismem o tej samej treści, na wypadek zagrożenia wirusem COVID19.

fotografia: zasoby Urzędu Miasta i Gminy Głogów Małopolski


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *