PAKIET KOMUNIKACYJNY Razem dla Głogowa Małopolskiego – konsultacje społeczne – ZAPRASZAMY

Opublikowane przez Razem dla Głogowa Młp. w dniu

Stowarzyszenie „Razem dla Głogowa Małopolskiego” przedstawia PAKIET
KOMUNIKACYJNY
dla miasta i gminy Głogów Małopolski, który obejmuje 10 konkretnych
rozwiązań usprawniających i ułatwiających komunikację w mieście i na jego obrzeżach.
Pomysły te wychodzą naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i otwierają miasto na nowe szanse i możliwości rozwoju.

Kluczowe problemy komunikacyjne Głogowa Małopolskiego zostały nam zakomunikowane w
wynikach ankiety prowadzonej przez stowarzyszenie, jak również podczas bezpośrednich rozmów, spotkań czy też informacji na e-mail. Koncepcje nowych rozwiązań zostaną przedstawione i przekazane do opiniowania właściwym instytucjom, natomiast na konieczne i dość oczywiste od lat inwestycje drogowe będziemy poszukiwać źródeł pozyskania środków zewnętrznych. Wokół tych najlepszych rozwiązań chcielibyśmy nawiązać współpracę na poziomie samorządowym i rządowym, zgodnie z naszym mottem Razem dla Głogowa Małopolskiego…

Otwieramy szeroko oczy i przedstawiamy Państwu PAKIET KOMUNIKACYJNY dla miasta i gminy Głogów
Małopolski obejmujący 10 koncepcji, których dotąd nie dostrzeżono:


Łącznik ulicy Parkowej z Obwodnicą Głogowską.

Kładka tj. ciąg pieszo – rowerowy nad drogą krajową nr 9 do ulicy Kolejowej.

Rondo NIWA, zastąpienie skrzyżowania dodatkowym rondem na wjeździe na Niwę.

Rozbudowa skrzyżowania na Lipie poprzez dodatkowe pasy i przejście dla pieszych.

Ścieżka rowerowa i ciąg pieszy wzdłuż DK9 od Rudnej Małej do Osiedla Niwa.

Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulicy Rzeszowskiej z ul. Jana Pawła II i Wolą Cichą.

Usprawnienie ruchu wokół szkoły podstawowej i Parku Grabina.

Pełna modernizacja drogi Wygoda

Budowa drogi z infrastrukturą towarzyszącą łączącą ulicę Polną z ulicą Zbożową.

Uregulowanie stanu prawnego działek dla ulicy Kolejowej – rozbudowa i pełna modernizacja..

Podkreślamy, że przedstawione propozycje będą przekazane opiniowaniu drogowym ekspertom. Rozwiązania te poddajemy konsultacjom społecznym, do których Wszystkich Państwa serdeczne zapraszamy… na rzecz usprawnienia i bezpieczeństwa komunikacyjnego zawiązujemy współpracę – Razem dla Głogowa Małopolskiego.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *