23
lut

PAKIET KOMUNIKACYJNY Razem dla Głogowa Małopolskiego – konsultacje społeczne – ZAPRASZAMY

Stowarzyszenie „Razem dla Głogowa Małopolskiego” przedstawia PAKIETKOMUNIKACYJNY dla miasta i gminy Głogów Małopolski, który obejmuje 10 konkretnychrozwiązań usprawniających i ułatwiających komunikację w mieście i na jego obrzeżach.Pomysły te wychodzą naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i otwierają miasto na nowe szanse i możliwości rozwoju. Kluczowe problemy komunikacyjne Głogowa Małopolskiego zostały nam zakomunikowane wwynikach Dowiedz się więcej…

14
lut

Decyzja o tymczasowym przejściu dla pieszych – Urząd Marszałkowski otrzymuje odpowiedź od GDDKiA

Stanowisko GDDKiA: niezależnie od obniżenia prędkości dopuszczalnej, podjęto decyzję o wyznaczeniutymczasowego przejścia dla pieszych, do czasu realizacji pełnego zakresu określonegow postępowaniu przetargowym. Obecnie opracowywany jest projekt organizacji ruchu,analizowane są rozwiązania polegające na wykonaniu niezbędnych elementów związanychz bezpieczeństwem ruchu drogowego, rozwiązania będą jeszcze przez nas skonsultowanemiędzy innymi z Policją.

13
lut

Wizja w sprawie tymczasowego przejścia dla pieszych

Szanowni Państwo; dostaliśmy oficjalną informację – zaproszenie na wizję lokalną i uzgodnienie koncepcji tymczasowego przejścia dla pieszych z oficjalnym udziałem: 1. KWP w Rzeszowie – Wydział Ruchu Drogowego 2. Stowarzyszenie „Razem dla Głogowa Małopolskiego” 3. Gmina Głogów Małopolski W wyniku spotkania zostanie podpisany protokół dotyczący tej jakże ważnej dla nas Dowiedz się więcej…

11
lut

Zimowy remont ul. Rzeszowskiej…

W związku z otrzymaniem informacji publicznej z UMiG w Głogowie Małopolskim dot. grudniowego remontu ulicy Rzeszowskiej (kwota remontu wraz z opracowaniem projektu – 472 800 zł) – pismo poniżej Stowarzyszenie wciąż dopytuje o odbiór drogi i monitoring pogarszającego się jej stanu. Zostało złożone kolejne pismo o uzupełnienie informacji publicznej – patrz Dowiedz się więcej…

09
lut

Interwencja poselska

W odpowiedzi na prośbę stowarzyszenia z dn. 22 stycznia 2024r, Pan Poseł Rzeczypospolitej Polskiej Zdzisław Gawlik podejmuje się osobiście interwencji w dniu 05.02.2024r. w o. Rzeszów GDDKiA, gdzie składa oficjalne pismo w sprawie tymczasowego przejścia dla pieszych, w którym kolejno dokładnie przytacza wymogi prawa drogowego w kwestii koniecznego tymczasowego przejścia Dowiedz się więcej…

08
lut

Facebook – w służbie na rzecz wspólnoty lokalnej…

Jako stowarzyszenie apelujemy o: i najważniejsze to – godne zachowanie urzędnika przy wykonywaniu obowiązków służbowych i  realizacji zadań przydzielonych przez przełożonego wpisujące się w służbę na rzecz wspólnoty lokalnej i kierowanie się dobrem tejże wspólnoty. Stowarzyszenie wystosowało pismo do władz gminnych z zapytaniem o prowadzonego fanpage’a Urzędu Miasta i Gminy Głogów Małopolski Dowiedz się więcej…

05
lut

Monitoring w mieście i gminie Głogów Małopolski

Publikujemy i udostępniamy Państwu odpowiedzi na pytania, które złożyliśmy w Urzędzie Miasta i Gminy Głogów Małopolski w sprawie systemu monitoringu w Głogowie Małopolskim. Niestety: Ad. 1 – nie dostaliśmy dokładnej lokalizacji zamontowanych kamer z podaniem ich adresu – tylko zrzut mapki Gogle Earth z domyślną lokalizacją kamer; Ad. 2 – Dowiedz się więcej…

03
lut

ULICA KOLEJOWA… w Głogowie Małopolskim

Centrum Przesiadkowe w Głogowie Małopolskim (koszt inwestycji 3,5 mln złotych – źródło strona UMiG GM) uroczyście otwarte 4 lata temu (dokładnie dnia 27 lutego 2020 roku). Miało usprawnić ruch i odkorkować centrum miasta Głogowa Małopolskiego. Inwestycja potrzebna miastu pod warunkiem, że będzie użyteczna, funkcjonalna i dostępna. A jak jest… dojazd Dowiedz się więcej…

20
sty

Kim jesteśmy?

RAZEM DLA GŁOGOWA MAŁOPOLSKIEGO to stowarzyszenie tworzone PRZEZ i DLA Mieszkańców.Jesteśmy ludźmi z rozmaitych GRUP i w różnym WIEKU, z różnymi HISTORIAMI, poglądami, zainteresowaniami. Omijamy spory polityczne, hejt internetowy, ale nie boimy się trudnych tematów, gdy chodzi o naszą LOKALNĄ WSPÓLNOTĘ.Jako grupa ENERGICZNYCH osób dążymy do POZYTYWNYCH zmian. Dążymy, aby nasza AKTYWNOŚĆ udzielała się dla Dowiedz się więcej…

13
sty

Odblaski w LOCANTA kebab

13 stycznia 2024r Szanowni Państwo w lokalu Locanta Kebab Głogów Małopolski ul. Pelczara 2 można dobrze zjeść oraz odebrać bezpłatnie opaski odblaskowe, które Stowarzyszenie „Razem dla Głogowa Małopolskiego” dla Was przekazało. Zwracamy się z prośbą poruszając się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym używajcie ich w sposób widoczny dla Dowiedz się więcej…

13
sty

Jak maksymalnie ograniczyć dymienie przy spalaniu paliwa stałego w kominku i kotle na paliwo stałe

13 stycznia 2024r Stowarzyszenie poleca zainteresowanie się filmem i poradnikami jak maksymalnie ograniczyć dymienie przy spalaniu paliwa stałego w kominkach i kotłach na paliwo stałe. W tekście znajduje się także stanowisko dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego na temat palenia w kominku i kotłach.  „Podkarpacka uchwała antysmogowa Dowiedz się więcej…

10
sty

Kontrowersje wokół przekazywanych dotacji/środków finansowych dla szkółek, klubów i stowarzyszeń na działania sportowe, rekreacyjne, turystyczne i krajoznawcze w Głogowie Małopolskim

10 stycznia 2024r Stowarzyszenie „Razem dla Głogowa Małopolskiego” wobec  kontrowersji wokół przekazywanych dotacji/środków finansowych dla szkółek, klubów i stowarzyszeń na działania sportowe, rekreacyjne, turystyczne i krajoznawcze w Głogowie Małopolskim skierowało do Burmistrza Głogowa Małopolskiego wniosek o informację publiczną dot. tej kwestii. Czekamy na precyzyjne dane z każdego roku budżetowego od Dowiedz się więcej…

10
sty

Ruch po stronie Urzędu Miasta i Gminy – czas na działania i przygotowanie terenu

10 stycznia 2024r Stowarzyszenie „Razem dla Głogowa Małopolskiego” w związku z otrzymaną odpowiedzią z GDDKiA Oddział Rzeszów z dnia 05.01.2024r. (znak pisma – O/RZ.D-4.051.56.2023.SC/ w nawiązaniu do apelu/stanowiska Państwa Radnych Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim o zabezpieczenie odcinka drogi krajowej nr 9 poprzez wprowadzenie czasowej organizacji ruchu uwzględniającej urządzenie przejścia dla pieszych Dowiedz się więcej…

31
gru

Kolejne kroki formalne i faktyczne działania…

29 grudnia 2023r Stowarzyszenie „Razem dla Głogowa Małopolskiego” wciąż nie bagatelizuje niebezpieczeństwa i formalnie: – wnioskuje o wsparcie/interwencję dot. zastosowania tymczasowego przejścia dla pieszych u Pana Władysława Ortyla Marszałka Województwa Podkarpackiego („Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA” w tym budowa przystanku Głogów Małopolski – Osiedle Niwa  jest częścią przedsięwzięcia Województwa Podkarpackiego) – pismo Dowiedz się więcej…

20
gru

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej skierowany do Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie

20 grudnia 2023r Liczba wypadków, kolizji na DK9 wzdłuż Osiedla Niwa  Stowarzyszenie „Razem dla Głogowa Małopolskiego” otrzymało w ramach informacji publicznej (na wniosek wystosowany 6 grudnia b.r.) wykaz: – liczby wypadków drogowych na odcinku DK9 od 184km do 186 km; – liczby kolizji drogowych na odcinku DK9 od 184km do 186 km; – Dowiedz się więcej…

15
gru

Wnioski złożone w GDDKiA Oddział Rzeszów

15 grudnia 2023r W trosce o bezpieczeństwo użytkowników drogi krajowej nr 9 w wyniku spotkania z mieszkańcami Głogowa Małopolskiego i w konsekwencji przeprowadzonej konferencji prasowej w dniu 14 grudnia 2023r. Stowarzyszenie „Razem dla Głogowa Małopolskiego” złożyło w GDDKiA Rzeszów poniższe wnioski: w uzgodnieniu z rzeszowską drogówką policji o jak najszybsze Dowiedz się więcej…

13
gru

Zapytanie do Burmistrza Głogowa Małopolskiego dotyczące środków finansowych przeznaczonych od 2015 roku na budowę szkoły podstawowej na osiedlu Niwa

12 grudnia 2023r Wnosimy o udostępnienie informacji publicznej w zakresie wydatków poniesionych w latach 2015 — 2023 na planowaną inwestycję budowy szkoły podstawowej na Osiedlu Niwa w Głogowie Małopolskim obejmującą wartość dokumentacji inwestycyjnej projektu i wszelkich innych kosztów związanych z nadzorem inwestycyjnym, pozwoleniami i innymi kosztami poniesionymi już na planowaną Dowiedz się więcej…

13
gru

Remont ul. Rzeszowskiej

12 grudnia 2023r W związku z trwającym remontem ulicy Rzeszowskiej na osiedlu Centrum w Głogowie Małopolskim w imieniu mieszkańców Głogowa Małopolskiego i przejeżdżającej tam licznej grypy społeczności gminy w ramach nadzoru nad realizacją inwestycji prosimy o: Mieszkańcy i eksperci od inwestycji drogowych są zaniepokojeni późnym terminem rozpoczęcia tej inwestycji, brakiem Dowiedz się więcej…

09
gru

Zainterweniuj osobiście

Jak to zrobić? Szanowni Państwo…sprawa bliska jest społeczności lokalnej, a w szczególności mieszkańcom Osiedla Niwa Głogów Małopolski. Nie ukrywając tego – tworzymy piękne osiedle z infrastrukturą i potencjałem dalszego rozwoju. Od dnia 12 czerwca b.r. osiedle może się pochwalić czynnym przystankiem PKP Kolei Aglomeracyjnej Głogów Małopolski-Osiedle Niwa dedykowane zwłaszcza mieszkańcom Dowiedz się więcej…

05
gru

Akcja „banerowa” – MIESZKAŃCY GŁOGOWA MAŁOPOLSKIEGO WCIĄŻ CZEKAJĄ NA BEZPIECZNE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH

05 grudnia 2023r Rozpoczęcie akcji banerowej: Mieszkańcy Głogowa Małoplskiego wciąż czekają na bezpieczne przejście dla pieszych. Banery wyróżniają się charakterystyczną postacią pieszego oraz są odblaskowe. Akcja ma celu jak najszybszą realizację przejść dla pieszych. fotografia: źródło: Halo Rzeszów/materiały własne

03
paź

Spotkanie w Urzędzie Miejskim w Głogowie Małopolskim

03 października 2023r Spotkanie zainicjowane przez Pana Posła Zbigniewa Chmielowca z udziałem reprezentantów mieszkańców Osiedla Niwa P. Urszuli Wańczury i P. Aldony Napieracz. Urząd Miejski reprezentował – P. Paweł Baj Burmistrz Głogowa Małopolskiego, Bogdan Kocha – Kierownik Referatu Inwestycji i Dróg Gminnych, Radę Miejską – P. Paweł Ślęzak Przewodniczący RM Dowiedz się więcej…

22
wrz

Informacja od Naczelnika GDDKiA Oddział Rzeszów dot. planowanej budowy dwóch przejść dla pieszych.

22 września 2023r Informacja od Pana Naczelnika GDDKiA w Rzeszowie dot. planowanej budowy dwóch nowych przejść dla pieszych na przedmiotowym skrzyżowaniu (na drodze podporządkowanej – ul. Wola Cicha oraz na ciągu głównym DK9 w km ok 185+670 wraz z budową dróg dla pieszych stanowiących dojście do nowo projektowanych przejść dla pieszych oraz budową Dowiedz się więcej…

12
cze

Otwarcie przystanku Kolei Aglomeracyjnej PKP Głogów Małopolski – Osiedle Niwa

12 czerwca 2023r Przystanek PKP Głogów Młp. – Osiedle Niwa zaczyna funkcjonować i podróżni mogą z niego korzystać. Z informacji medialnych wiadomo, że miał zostać zaprojektowany do końca listopada 2023 roku projekt przejścia dla pieszych, a także do końca roku ma zostać wybudowany parking na 50 samochodów osobowych + stojaki na Dowiedz się więcej…

27
sty

Prośba skierowana do całej Rady Miejskiej w Głogowie Młp. o wsparcie działań Pana Burmistrza w sprawie połączenia komunikacyjnego

27 stycznia 2021r W imieniu mieszkańców Osiedla Niwa skierowana prośba do całej Rady Miejskiej w Głogowie Młp. o wsparcie działań Pana Burmistrza Głogowa Młp. zmierzających do realizacji przez GDDKiA aktualnie koniecznego przedsięwzięcia obejmującego komunikacyjne połączenie Osiedla Niwa z przystankiem kolejowym, dodatkowo do każdego Radnego został wysłany e-mail z pismem o tej Dowiedz się więcej…

07
gru

Podpisanie umowy PKP Polskie Linie Kolejowe SA z wykonawcą Przedsiębiorstwem Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie.

07 grudnia 2020r Osiedle Niwa będzie miało swój przystanek PKP Kolei Aglomeracyjnej. Uzgodnienia projektowe niestety nie uwzględniają i nie zapewniają połączenia komunikacyjnego pieszych, rowerzystów i kierowców  z projektowanym przystankiem PKP Głogów Małopolski – Osiedle Niwa.