Wobec nieuzyskania informacji publicznej dotyczącej informacji w jakiej kwocie została przyznana dotacja dla klubu piłkarskiego „LKS GŁOGOVIA MAŁPOLSKI” w 2023 roku przez Urząd Miasta i Gminy Głogów Małopolski i na co dokładnie zostały wydatkowane środki z uzyskanej dotacji została złożona skarga na bezczynność urzędu w tym zakresie.

Opublikowane przez Razem dla Głogowa Młp. w dniu

10 stycznia 2024r


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *