Facebook – w służbie na rzecz wspólnoty lokalnej…

Opublikowane przez Razem dla Głogowa Młp. w dniu

Jako stowarzyszenie apelujemy o:

  • nie atakowanie personalne innych użytkowników portali społecznościowych;
  • nie rozpowszechnianie niesprawdzonych i niezgodnych ze stanem rzeczywistym informacji;
  • zachowanie bezstronności i obiektywizmu;
  • nie obrażanie osób publicznych oraz innych użytkowników fanpage’a;
  • opracowanie i przyjęcie przez Radę Miejską Kodeksu Etyki Pracownika Urzędu Miasta i  Gminy Głogów Małopolski obejmujący sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników dla dobra i świadomości oczekiwań obywateli wobec instytucji publicznych;
  • opracowanie i opublikowanie regulaminu fanpage’a Urzędu Miasta i Gminy Głogów Małopolski na portalu społecznościowym Facebook;

i najważniejsze to – godne zachowanie urzędnika przy wykonywaniu obowiązków służbowych i  realizacji zadań przydzielonych przez przełożonego wpisujące się w służbę na rzecz wspólnoty lokalnej i kierowanie się dobrem tejże wspólnoty.

Stowarzyszenie wystosowało pismo do władz gminnych z zapytaniem o prowadzonego fanpage’a Urzędu Miasta i Gminy Głogów Małopolski na portalu społecznościowym Facebook – zachęcamy do zapoznania się.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *