Jak maksymalnie ograniczyć dymienie przy spalaniu paliwa stałego w kominku i kotle na paliwo stałe

Opublikowane przez Razem dla Głogowa Młp. w dniu

13 stycznia 2024r

Stowarzyszenie poleca zainteresowanie się filmem i poradnikami jak maksymalnie ograniczyć dymienie przy spalaniu paliwa stałego w kominkach i kotłach na paliwo stałe. W tekście znajduje się także stanowisko dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego na temat palenia w kominku i kotłach.

 „Podkarpacka uchwała antysmogowa oraz programy ochrony powietrza obowiązujące na terenie naszego województwa nie zakazują i nigdy nie zakazywały palenia w kominku w żadnej porze roku – mówi Andrzej Kulig, dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego.

– Jednakże zapisy uchwały antysmogowej od 1 stycznia 2023 r. zezwalają wyłącznie na eksploatację ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe, czyli m.in. kominków, które spełniają wymogi ekoprojektu (tj. wymogi określone w Rozporządzeniu Komisji Europejskiej 2015/1185 z 24 kwietnia 2015 roku).

Dyrektor zaznacza również, że w przypadku, gdy tych wymogów nie spełniają, powinny zostać zmodernizowane, np. wyposażone w urządzenie zapewniające redukcję emisji.

– Wobec tego dopuszcza się bezterminowo eksploatację kominków, pieców kaflowych czy „piecokuchni” spełniających wymogi ww. rozporządzenia Komisji Europejskiej – mówi dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego.

Źródło: Nowiny 24

Podkarpacka uchwała antysmogowa

W województwie podkarpackim obowiązuje:

Od 1 czerwca 2018 nie można spalać w województwie podkarpackim:

  • węgla brunatnego,
  • mułów i flotu oraz ich mieszanek,
  • paliw o uziarnieniu poniżej 5mm i zawartości popiołu powyżej 12%,
  • biomasy o wilgotności powyżej 20%

Od 1 czerwca 2018 wolno instalować już tylko kotły spełniające normę emisyjną 5. klasy a od 1 stycznia 2020 – wymogi ekoprojektu, ponieważ takie będą przepisy krajowe. Zostało to zapisane w dość mętny sposób: uchwała najpierw w par. 4. zakazuje użytkowania wszystkiego poniżej 5. klasy a potem w par. 8. wprowadza wyjątki dla kotłów zamontowanych przed uchwałą. Czyli efekt jest taki, że od wejścia w życie uchwały można montować wyłącznie kotły min. 5. klasy.

Terminy wymiany kotłów i pieców w województwie podkarpackim, które zostały zakupione przed 1. czerwca 2018:

  • Do 1 stycznia 2022 dla kotłów eksploatowanych ponad 10 lat od daty produkcji lub nieposiadających tabliczki znamionowej (niespełniających norm emisji żadnej z klas PN-EN 303-5:2012),
  • Do 1 stycznia 2024 dla kotłów eksploatowanych od 5 do 10 lat od daty produkcji (niespełniających norm emisji żadnej z klas PN-EN 303-5:2012),
  • Do 1 stycznia 2026 mieszkańcy województwa śląskiego będą musieli pozbyć się kotłów eksploatowanych do 5 lat od daty produkcji (niespełniających norm emisji żadnej z klas PN-EN 303-5:2012),
  • Dopiero od 1 stycznia 2028 nie będzie można użytkować kotłów spełniających wymogi emisyjne klas 3. i 4. normy PN-EN 303-5:2012.

Do 1. stycznia 2023 kominki podlegają wymianie na spełniające wymogi Ecodesign.

źródło: czysteogrzewanie.pl

Szkoda, że przywołany w materiale video pokaz nie pojawił się na głogowskim rynku we wcześniejszych latach. Akcja pokazów została zakończona a trwała od 10 lat. Na szczęście materiały edukacyjne i poradniki są dostępne i można je bez ograniczeń publikować na co stowarzyszenie uzyskało zgodę.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *