Spotkanie w Urzędzie Miejskim w Głogowie Małopolskim

Opublikowane przez Razem dla Głogowa Młp. w dniu

03 października 2023r

Spotkanie zainicjowane przez Pana Posła Zbigniewa Chmielowca z udziałem reprezentantów mieszkańców Osiedla Niwa P. Urszuli Wańczury i P. Aldony Napieracz. Urząd Miejski reprezentował – P. Paweł Baj Burmistrz Głogowa Małopolskiego, Bogdan Kocha – Kierownik Referatu Inwestycji i Dróg Gminnych, Radę Miejską – P. Paweł Ślęzak Przewodniczący RM oraz P. Andrzej Brągiel Z-ca Przewodniczącego RM, protokołowała Pani Aneta Ginter. Natomiast GDDKiA Oddział Rzeszów reprezentował P. Sylwester Chanowski Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Zarządzania Ruchem, który poinformował, iż na zadanie – budowa przejścia dla pieszych przez DK nr 9 na wysokości os. Niwa w Głogowie Młp. opracowany został plan funkcjonalno-użytkowy, którego inwestorem jest Burmistrz Głogowa Małopolskiego (można przeczytać na przytoczonym planie), a obecnie przygotowywany jest przetarg na realizację zadania w trybie zaprojektuj i buduj. Przetarg ogłoszony zostanie w najbliższych dniach, a zakończenie prac nastąpi w połowie przyszłego roku. Zadanie obejmuje wykonanie przejścia dla pieszych przez DK nr 9 wraz z jej oświetleniem (doświetlenie samego przejścia – pasów na jezdni) oraz przejścia dla pieszych do peronu kolejowego. Na przejściu nie będzie ustawionej sygnalizacji świetlnej (o co wnioskowali mieszkańcy), zdaniem GDDKiA doprowadziłoby to do braku płynności w ruchu.

fotografia i informacja: zasoby Urzędu Miasta i Gminy Głogów Małopolski/materiały własne


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *