Działamy nie tylko apelujemy

Opublikowane przez Razem dla Głogowa Młp. w dniu

Stowarzyszenie „Razem dla Głogowa Małopolskiego” konsekwentnie zmierza do poprawienia bezpieczeństwa na DK9 w miejscu, gdzie wciąż czekamy na przejście dla pieszych. Stowarzyszenie w ostatnim miesiącu otrzymało oficjalne pisma z:

  • dnia 5 styczeń 2024r – GDDKiA informuje stowarzyszenie o zakładanym obniżeniu prędkości na tym odcinku z 70km/h na 50km/h. Ponadto zwraca uwagę na problem z uporządkowaniem terenu, zniwelowaniem rowu, co uniemożliwia wdrożenie tymczasowego przejścia dla pieszych;
  • dnia 8 styczeń 2024r – od Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie, które wskazuje przepisy prawa o ruchu drogowym i odmawia wydania stanowiska czy opinii prawnej w tej sprawie;
  • dnia 16 styczeń 2024r od Marszałka Województwa Podkarpackiego, który na prośbę stowarzyszenia wystosowuje wniosek do GDDKiA o. Rzeszów o uwzględnienie w projekcie rozbudowy DK9 rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo uczestnikom ruchu na przedmiotowym odcinku;
  • dnia 2 luty 2024r od GDDKiA, która wskazuje podjęcie prac niezwłocznie po wyłonieniu wykonawcy zadania z przetargu.

fot. Halo Rzeszów, Nowiny24


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *