Jak długo czekamy

Opublikowane przez Razem dla Głogowa Młp. w dniu

Za długo…

Od dnia 7 grudnia 2020 roku (dnia podpisania umowy PKP Polskie Linie Kolejowe SA z wykonawcą Przedsiębiorstwem Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie) wiadomo jest, że Osiedle Niwa będzie miało swój przystanek PKP Kolei Aglomeracyjnej. Niestety co można było się oficjalnie dowiedzieć, uzgodnienia projektowe nie uwzględniają i nie zapewniają połączenia komunikacyjnego pieszych, rowerzystów i kierowców z projektowanym przystankiem PKP Głogów Małopolski -Osiedle Niwa. Chronologicznie działania podejmowane w sprawie:
– pismo z dnia 15 stycznia 2021 r. w imieniu mieszkańców Rada Osiedla Niwa prośba do Pana Burmistrza Głogowa Młp. o interwencję i działania zmierzające do realizacji aktualnie koniecznego przedsięwzięcia obejmującego komunikacyjne połączenie Osiedla Niwa z nowo budowanym przystankiem kolejowym (pismo nr 1 wraz z załącznikami 1a, 1b, 1c);
– pismem z dnia 27 stycznia 2021 r. w imieniu mieszkańców Osiedla Niwa skierowana prośba do całej Rady Miejskiej w Głogowie Młp. o wsparcie działań Pana Burmistrza Głogowa Młp. zmierzających do realizacji przez GDDKiA aktualnie koniecznego przedsięwzięcia obejmującego komunikacyjne połączenie Osiedla Niwa z przystankiem kolejowym, dodatkowo do każdego Radnego został wysłany e-mail z pismem o tej samej treści, na wypadek zagrożenia wirusem COVID19 – pismo nr 2;
– w marcu 2021 roku w imieniu mieszkańców Osiedla Niwa skierowane prośby do kilku parlamentarzystów o interwencję i pomoc w podjęciu działań przez GDDKiA dot. realizacji aktualnie koniecznego przedsięwzięcia obejmującego komunikacyjne połączenie Osiedla Niwa z przystankiem kolejowym – tutaj pismo skierowane do Pana Posła Zbigniewa Chmielowca – pismo nr 3;
– pismem z dnia 10 maja 2021 roku Pan Poseł Zbigniew Chmielowiec podejmuje interwencję w GDDKiA w Rzeszowie – pismo nr 4;
– pismem z dnia 20 maja 2021 roku Pan Poseł Zbigniew Chmielowiec otrzymuje informację o działaniach planowanych i podejmowanych przez GDDKiA w Rzeszowie w tej sprawie – pismo nr 5;
– pismem z dnia 24 maja 2021 roku Burmistrz Głogowa Młp. zostaje poinformowany o interwencji Pana Posła Chmielowca i działaniach w tym przedmiocie w GDDKiA w Rzeszowie – pismo nr 6;
– dnia 12 czerwca 2023 roku przystanek PKP Głogów Młp.- Osiedle Niwa zaczyna funkcjonować i podróżni mogą z niego korzystać – pytanie zostaje tylko w jaki sposób??? z informacji medialnych – informacja nr 7 – wiadomo, że miał zostać zaprojektowany do końca listopada 2023 roku projekt przejścia dla pieszych, a także do końca roku ma zostać wybudowany parking na 50 samochodów osobowych + stojaki na rowery – do tej pory na tę inwestycję nie został ogłoszony przetarg – przetargi zostały ogłoszone na parkingi w Rudnej Małej i w Budach Głogowskich; wrzesień 2023 r. kontakt z Panem Posłem Zbigniewem Chmielowcem w celu dalszego zainteresowania się tematem i pilnej interwencji z wysłaną prośbą o informację w tym zakresie – pismo z dnia 20 września 2023 r. – nr 8;
– dnia 22 września 2023 roku – informacja od Pana Naczelnika GDDKiA w Rzeszowie dot. planowanej budowy dwóch nowych przejść dla pieszych na przedmiotowym skrzyżowaniu (na drodze podporządkowanej – ul. Wola Cicha oraz na ciągu głównym DK9 w km ok 185+670 wraz z budową dróg dla pieszych stanowiących dojście do nowo projektowanych przejść dla pieszych oraz budową oświetlenia dedykowanego na dwóch nowych przejściach, a także jednym istniejącym na wlocie podporządkowanym z ul. Jana Pawła II). Z informacji wynika, że planowane zakończenie zadania przypadnie na III kwartał 2024 roku informacja nr 9;
– spotkanie 3 października br. w Urzędzie Miejskim w Głogowie Małopolskim w sprawie poprawy bezpieczeństwa pieszych podczas przejścia przez drogę krajową nr 9 do przystanku kolejowego „Głogów Małopolski – Niwa”. Naczelnik wydziału z GDDKiA poinformował, iż na zadanie – budowa przejścia dla pieszych przez DK nr 9 na wysokości os. Niwa w Głogowie Młp. opracowany został plan funkcjonalno – użytkowy, a obecnie przygotowywany jest przetarg na realizację zadania w trybie zaprojektuj i buduj. Przetarg ogłoszony zostanie w najbliższych dniach, a zakończenie prac nastąpi w połowie przyszłego roku. Zadanie obejmuje wykonanie przejścia dla pieszych przez DK nr 9 wraz z jej oświetleniem (doświetlenie samego przejścia – pasów na jezdni) oraz przejścia dla pieszych do peronu kolejowego. Na przejściu nie będzie ustawionej sygnalizacji świetlnej (o co wnioskowali mieszkańcy), zdaniem GDDKiA doprowadziłoby to do braku płynności w ruchu. Szczegóły na: https://www.glogow-mlp.pl/aktualnosci/109-inne/2702-spotkanie-w-sprawie-przejscia-dla-pieszych
– przed dniem wyborów parlamentarnych tj. przed dniem 15 października 2023 r. podejmowane interwencje poselskie w GDDKiA przez posłów: Pana Zbigniewa Chmielowca, Pana Grzegorza Brauna, Pana Krzysztofa Sobolewskiego; w październiku 2023 roku podjęta akcja przez mieszkańców Głogowa Małopolskiego osobistych interwencji w GDDKiA Oddział Rzeszów przyspieszających budowę przejść dla pieszych wraz z sygnalizacją świetlną i tymczasowym przejściem dla pieszych w trakcie realizacji zadania – wysłano kilkaset e-maili w tym przedmiocie.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *